LED knipperlicht

Astabiele multivibrator

De astabiele multivibrator is een van de bekendste elektronische schakelingen. Deze interessante schakeling bestaat uit slechts twee transistoren, twee condensatoren en vier weerstanden en natuurlijk twee LED’s.

De schakeling laat twee LED’s afwisselend oplichten:

Het principe van de schakeling is eenvoudig. De twee transistoren geleiden afwisselend doordat de condensatoren opgeladen en ontladen worden. De snelheid waarin dit gebeurd hangt af van de capaciteit van de condensatoren en de aanwezige weerstand. Als een weerstand en een condensator samen voorkomen, wat hier twee keer gebeurt (R2/C1 en R3/C2), bepalen ze samen een tijd. In dit geval gaat het om 47000 ohm 0,00001 F = 0,47 seconde. Dit betekent dat de LED ongeveer een halve seconde brandt voordat het andere aangaat. Door het toepassen van een condensator met een grotere capaciteit en hogere weerstand kan je de LED langer laten knipperen. Hierdoor zullen de LED’s langzamer afwisselend oplichten.

Onderdelen:

R1, R4 = 270 ohm R2, R3 = 47 K ohm C1, C2 = 10 uF (16V) D1, D2 = LED (bijvoorbeeld rood en de andere groen) T1, T2 = BC550 De spanning op de schakeling is 9 Volt.

Werking:

Veronderstel dat T2 de snelste transistor is die het eerste in geleiding treedt. Door hele kleine verschillen zal een van de transistoren sneller zijn dan de andere. Wanneer er spanning op de schakeling wordt gezet zal er via R2 een basisstroom lopen naar T2, T2 gaat hierdoor in geleiding. De collector van T2 gaat van +V naar 0V. Deze negatief gaande flank zal via C2, T1 afknijpen. Hierdoor is T1 hoog en T2 laag. LED D2 gaat aan. Via R3 zal C2 opgeladen gaan worden. Als C2 voldoende geladen is zal deze T1 in geleiding doen gaan. Wanneer T1 in geleiding gaat, gaat de collector van T1 van +V naar 0V. Deze negatief gaande flank zal de basis van T2 via C1 afgeknepen worden en T2 gaat uit geleiding dus de collector van T2 gaat hoog naar +V en LED D2 gaat uit. Omdat T1 in geleiding is gegaan zal LED D1 aan gaan. Nu is doordat T1 in geleiding is gegaan C1 met de negatieve poot aan 0V komen te liggen. Hierdoor wordt C1 via R2 geladen. Als C1 voldoende geladen is gaat T2 weer in geleiding. Doordat de collector van T2 van hoog naar laag is gegaan zal deze negatief gaande flank de basis van T1 afknijpen. ENZ. ENZ.